Doktorzy wypromowani

Doktorzy wypromowani w Instytucie Historii i Politologii

Data Imię i nazwisko Tytuł Promotor Recenzenci
2018.01.10 Alfred Palla

Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych, danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych

dr hab. Roman Marcinkowski dr hab. Jan Doktór, Żydowski Instytut Historyczny
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz - UKSW w Warszawie 
2017.06.21 Adam Czarnecki

Kolektywizacja rolnictwa na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956

dr hab. Roman Drozd, prof. AP dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. nadzw. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski). 
2017.03.22 Tomasz Landmann 

Współpraca  wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) ze służbami informacyjnymi innych państwa w latach 1921-1939

prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski Akademia Pomorska w Słupsku
promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Krzak Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
dr hab. prof. nadzw. Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. nadzw. Michał Jarnecki Uniwersyteu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2016.11.28 Barbara Jarmołowicz Polskie czasopiśmiennictwo morskie w latach 1945-1980 prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski prof. dr hab. Mirosław Golon,
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński
2016.06.15 Mariusz Humecki  Ludność ukraińska na Łemkowszczyźnie w latach 1939-1945  dr hab. Roman Drozd, prof. AP prof. dr hab. Wojciech Skóra,
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2016.06.15 Dagmara Grajczak Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945  prof. dr hab. Wojciech Skóra dr hab. Roman Drozd, prof. AP,
dr hab. Robert Majzner, prof. AJD w Częstochowie
2016.02.24 Jurij Bojcheniuk   Cywilizacyjna rola monastycyzmu na Rusi Kijowskiej od chrztu do 1240 roku   prof. dr hab. Jerzy Hauziński prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak 
dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
2015.11.18 Beata Krakowska Dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej i ich wkład w jej rozwój w latach 1945-1989 prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski prof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Witold Stankowski
2013.10.09 Małgorzata Kaszyńska Polityka kadrowa w Policji Państwowej Drugiej Rzeczypospolitej prof. dr hab. Piotr Kołakowski prof. dr hab. Janusz Faryś,
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
2013.09.18 Idalia Smoczyk-Jackowiak Mozaika kulturowa dworu wczesnych Plantagenetów w latach 1154-1216 prof. dr hab. Jerzy Hauziński prof. dr hab. Krzysztof Mikulski,
dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ
2013.03.13 Kacper Pencarski Gospodarka miast rejencji koszalińskiej w latach 1918-1938 dr hab. Zenon Romanow, prof. AP prof. dr hab. Edward Włodarczyk,
dr hab. Józef Lindmajer, prof. AP
2012.11.07 Danuta Dettlaff Recepcja reformy trydenckiej w świetle programu ikonograficznego
zabytków sakralnych Fary w Pucku
prof. dr hab.
Andrzej Groth
dr hab. Piotr Maniurka,
prof. Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Stefan Ciara,
prof. Uniwersytetu Warszawskiego
2012.10.10 Iwona Rohde Ochotnicze Straże Pożarne na Kaszubach w latach 1920-1939 (na przykładzie powiatu morskiego) dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW w Bydgoszczy prof. dr hab. Marian Mroczko
dr hab. Marek Stażewski, prof. UG
2012.03.14 Jarosław Kroplewski Działalność oświatowo-wychowawcza w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-1999 dr hab. Jerzy Będźmirowski,
prof. AMW
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
dr hab. Wojciech Skóra, prof. AP
2011.11.09 Wojciech Mazurek Jednostki desantowo-amfibijne w Polsce w latach 1951-1980 prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. AMW
dr hab. Piotr Kołakowski, prof. AP
2011.09.21 Romuald Kozak Sanktuarium jasnogórskie a tradycje oręża polskiego w latach 1382-2004 prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Janusz Zbudniewek
dr hab. Wojciech Skóra, prof. AP
2010.10.20 Krzysztof Myszkowski Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989 dr hab.
Roman Drozd, prof. AP
dr hab. Igor Hałagida,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
2010.10.20 Witold Cyba Ludność ukraińska na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1975 dr hab.
Roman Drozd, prof. AP
dr hab. Janusz Mieczkowski,
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Maciej Hejger, prof. AP
2010.05.19 Justyna Beata Żukowska Jan Poszakowski - historyk z czasów saskich dr hab.
Marian Drozdowski, prof. AP
prof. dr hab. Andrzej Groth
dr hab. Dariusz Dolański,
prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
2010.04.21 Małgorzata
Mastalerz-Krystjańczuk
Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej
w latach 1919-1939
dr hab. prof. nadzw.
Zenon Romanow
prof. dr hab. Janusz Faryś
prof. dr hab. Marian Mroczko
2009.11.18 Tomasz Pączek Milicja Obywatelska w powiecie słupskim
w latach 1945-1975
prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
dr hab. Piotr Majer, prof. UW-M
2009.11.18 Jerzy Domino Rozwój przestrzenny Elbląga w latach
1772-1848
prof. dr hab.
Andrzej Groth
prof. dr inż. Wiesław Anders
dr hab. Józef Włodarski, prof. UG
2009.11.18 Stefan
Cosban-Woytycha
Działalność dywersyjno-sabotażowa ZWZ-AK w latach 1939-1944 prof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski
dr hab. Andrzej Gąsiorowski,
prof. UG
2009.10.21 Witold Parteka Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945-1968 dr hab. prof. nadzw.
Wojciech Skóra
prof. dr hab. Marian Mroczko
dr hab. Jan Kazimierz Sawicki,
prof. AM w Gdyni
2009.04.22 Edmund Burzyński Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej prof. dr hab.
Jerzy Hauziński
dr hab. prof. nadzw.
Barbara Popielas-Szultka
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
2008.06.18 Arkadiusz Słabig Organy bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989 dr hab. prof. nadzw.
Roman Drozd
dr hab. prof. nadzw. Bohdan Halczak
dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow
2007.12.12 Jerzy Romanowicz Szkolnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1947 prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Karol Olejnik
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński
2007.12.12 Tadeusz Klupczyński Armia Brytyjska w latach 1793-1809 dr hab. prof. nadzw.
Józef Lindmajer
prof. dr hab. Karol Olejnik
prof. dr hab. Andrzej Groth
2007.06.20 Izabela Stelmasiak Janusz Jędrzejewicz 1885-1951 (pedagog, wojskowy, ideolog i polityk) dr hab. prof. nadzw.
Roman Tomaszewski
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
dr hab. prof. nadzw.
Krzysztof Jakubiak
2006.07.05 Lucjan Gac Polityczne i wojskowe aspekty "polityki równowagi" II Rzeczypospolitej dr hab. prof. nadzw.
Bogdan Zalewski
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Kazimierz Łastawski
2006.06.21 Zbigniew Werra Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
1941-1947
prof. dr hab.
Bogusław Polak
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki
2006.04.19 Stanisław Kozdrowski Wyszkolenie policyjne w Drugiej Rzeczypospolitej prof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
dr hab. prof. nadzw. Henryk Ćwięk
dr hab. prof. nadzw.
Roman Tomaszewski
2005.11.23 Jarosław Syrnyk Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989 dr hab. prof. nadzw.
Roman Drozd
prof. dr hab. Czesław Osękowski
dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow
2005.06.15 Janusz Czechowski Stosunki polsko-fińskie w latach 1918-1939 prof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Bernard Piotrowski
prof. dr hab. Marian Mroczko
2004.04.22 Paweł Przybylski Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947 prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Janusz Faryś
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
2004.01.29 Mariusz Konarski Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1963 dr hab. prof. nadzw.
Tadeusz Kmiecik
prof. dr hab. Andrzej Czarnik
prof. dr hab. Eugeniusz Zabłocki

Kontakt

Instytut Historii i Politologii
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Sekretariat Instytutu
mgr Ewa Skrzypczyk
Pokój nr 47
Telefon: 59 840 53 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.